Univerzita třetího věku

Kontakt

PhDr. Stanislava Holíková
oraganizace U3V
Fakulta dopravní ČVUT

Nabídka dalšího vzdělávání lidí v postproduktivním věku je zaměřena na rozšiřování znalostí i možnost seberealizace v oblasti společenských a přírodních oborů, kultury, vědy a techniky. Ke studiu na univerzitě třetího věku se mohou přihlásit lidé, kteří nikdy vysokou školu nestudovali, i absolventi, kteří chtějí pokračovat v dalším rozvoji.

Podstatou univerzity třetího věku je:

  • přihlásit se může každý (přednost mají ti, kterým byl přiznán nárok na starobní důchod)
  • platí se zápisné (řádově stovky korun za semestr)
  • požadavkem je dokončené středoškolské vzdělání (v některých případech stačí základní škola)
  • absolvent nezíská klasický akademický titul, ale osvědčení o absolvování konkrétního kurzu

Univerzita třetího věku má také výrazný socializační dopad. Slouží jako smysluplná výplň volného času seniorů. Lidé toužící po dalším vzdělávání se na kurzech setkávají se svými vrstevníky, se kterými mohou sdílet nové poznatky, zkušenosti a zážitky.

„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý.“
— Henry Ford americký průmyslník 1863 - 1947

Nabídka pro seniory, kteří chtějí být aktivní.

Informace pro letní semestr 2021/2022
Letní semestr probíhá od 14. února do 22. května 2022, rozvrh U3V je zveřejněn zpravidla 14 dní před zahájením semestru.

V letním semestru bude pokračovat třetí částí kurz „Historie a architektura Děčínska“, který vede odbornice na památky Mgr. Alena Sellnerová. Součástí kurzu jsou i exkurze zaměřené na významné historické objekty. Jednotlivé části kurzu se týkají samostatných období, takže zájemci mohou začít navštěvovat třetí část a v dalším semestru pokračovat částí první a posléze druhou.

Pokračovat bude také kurz „Zahradní a parkové úpravy v Děčíně a okolí“ v němž se lektor, znalec historie a vývoje parků Václav Šafr, věnuje jednotlivým částem města a jeho okolí a to včetně exkurzí do terénu.

Dalšími kurzy jsou kurzy jazykové „Angličtina pro mírně pokročilé“ pod vedením Mgr. Vlasty Nádvorníkové a Ing. Miluše Kvízové a „Němčina pro mírně pokročilé“, který vede Mgr. René Skalický. Tyto kurzy jsou rozděleny na skupiny podle pokročilosti účastníků a jsou součástí Univerzity třetího věku v Děčíně od samého počátku, stejně jako kurzy počítačové gramotnosti „Základy práce s PC“ a „Základy práce s PC pro pokročilé“, které vede Jitka Mašková.

Kurzy U3V jsou určeny pro seniory se statusem důchodce, kteří nejsou ekonomicky aktivní, a je jim 60 let a více. Každému kurzu jsou věnovány 2 hodiny týdně. S konkrétními rozvrhy jednotlivých kurzů budou účastníci seznámeni před jejich zahájením. Poplatek za semestr a kurz činí 500 Kč. Zájemci se mohou začít hlásit ihned prostřednictvím uvedených kontaktů.

Přehled kurzů

  • Zahradní a parkové úpravy v Děčíně a okolí - Václav Šafr
  • Historie a architektura Děčínska - III - Mgr. Alena Sellnerová
  • Základy práce s PC pro začátečníky - Jitka Mašková
  • Základy práce s počítačem pro pokročilé - Jitka Mašková
  • Anglický jazyk pro mírně pokročilé - Mgr. Vlasta Nádvorníková
  • Německý jazyk pro mírně pokročilé - Mgr. René Skalický
Naposledy upraveno 10. ledna 2021