Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 29. 7. 2020.

O fakultě

Máte dotazy?

Dana Landovská
Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská je jednou z osmi fakult ČVUT v Praze. Na pracovišti v Děčíně působí dlouhodobě Katedra softwarového inženýrství, která zde zajišťuje výuku bakalářského stupně oboru Aplikace softwarového inženýrství (ASI).

Pro akademický rok 2021/2022 připravujeme úplně nový obor Radioaktivita v životním prostředí (RŽP). Výuku tohoto nově akreditovaného oboru bude zajišťovat Katedra dozimetrie a ionizujícího záření.

Přijímací řízení

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2020 - 2021. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení.

Naposledy upraveno 5. května 2020