Den otevřených dveří vzhledem k epidemickým opatřením proběhl on-line. Jak vypadal se stále můžete podívat zde nebo na našem YouTube kanálu.

O fakultě

Máte dotazy?

Dana Landovská
Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská je jednou z osmi fakult ČVUT v Praze. Na pracovišti v Děčíně působí dlouhodobě Katedra softwarového inženýrství, která zde zajišťuje výuku bakalářského stupně programu Aplikace informatiky v přírodních vědách (AIPV).

Od akademického roku 2021/2022 je připraveno také úplně nové studium Radioaktivita v životním prostředí (RŽP). Výuku této nově akreditované specializace bude zajišťovat Katedra dozimetrie a ionizujícího záření.

Přijímací řízení

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2021 - 2022. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení.

Naposledy upraveno 24. října 2021