Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 30. 4. 2020.

O fakultě

Máte dotazy?

Dana Landovská
Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská je jednou z osmi fakult ČVUT v Praze. Na pracovišti v Děčíně působí dlouhodobě Katedra softwarového inženýrství, která zde zajišťuje výuku bakalářského stupně oboru Aplikace softwarového inženýrství (ASI).

Pro akademický rok 2020/2021 připravujeme nově navazující magisterský stupeň oboru (ASI) (který je dosud nabízen pouze v Praze) a také úplně nový obor Radioaktivita v životním prostředí (RŽP). Výuku tohoto nově akreditovaného oboru bude zajišťovat Katedra dozimetrie a ionizujícího záření.

Přijímací řízení

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2020 - 2021. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení.

Naposledy upraveno 10. března 2020