Logo ČVUT

České vysoké učení technické v Praze
pracoviště Děčín

Den otevřených dveří

  Den otevřených dveří na pracovišti ČVUT v Děčíně pořádají obě fakulty společně 30. ledna 2019

  Přijďte se k nám podívat, seznámíme Vás s možnostmi studia,
  nabídkou studijních oborů. Vysvětlíme Vám, proč se vyplatí studovat
  technickou vysokou školu s tradicí.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Obor Aplikace softwarového inženýrství

Studium oboru Aplikace softwarového inženýrství je založeno na propojení informatiky, klasických a moderních partií matematiky a ekonomie a vede absolventy k použití informačních technologií v přírodovědné, ekonomické a inženýrské praxi s použitím moderní výpočetní techniky.

Přihlášky do bakalářského studia se přijímají do 11. 9. 2018, více na webu FJFI

Fakulta dopravní

Bakalářské obory (Bez přijímacích zkoušek)

 • DOS Dopravní systémy a technika - pouze prezenční forma studia
 • LED Letecká doprava - pouze kombinovaná forma studia
 • LOG Logistika a řízení dopravních procesů - prezenční i kombinovaná forma studia

Magisterský obor

 • LA Logistika a řízení dopravních procesů - pouze kombinovaná forma studia

Přihlášky do bakalářského i magisterského studia se přijímají do 10.08.2018, více na webu FD.

Zámecká Sýpka – Vzdělávací středisko s ubytováním

 • ubytování studentů FD a FJFI ČVUT na koleji
 • vzdělávací středisko (výuka, semináře, kurzy, konference)
 • ubytovací služby pro veřejnost (jen v případě volné kapacity)

Tel.: +420 412 513 481 (recepce), +420 224 358 447
e-mail: sypka@fd.cvut.cz