Logo ČVUT

České vysoké učení technické v Praze
pracoviště Děčín

Speciální teorie relativity

31. 1. 2017 jsme připravili přednášku pro střední školy a veřejnost „Speciální teorie relativity“.
Přednáška bude mít tři opakování:
8:00, 9:55, 12:00 hodin.

Den otevřených dveří

    Den otevřených dveří na pracovišti ČVUT v Děčíně pořádají obě fakulty společně 1. února 2017

    Přijďte se k nám podívat, seznámíme Vás s možnostmi studia,
    nabídkou studijních oborů. Vysvětlíme Vám, proč se vyplatí studovat
    technickou vysokou školu s tradicí.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Obor Aplikace softwarového inženýrství

Studium oboru Aplikace softwarového inženýrství je založeno na propojení informatiky, klasických a moderních partií matematiky a ekonomie a vede absolventy k použití informačních technologií v přírodovědné, ekonomické a inženýrské praxi s použitím moderní výpočetní techniky.

Přihlášky do bakalářského studia se přijímají do 31. 3. 2017, více na webu FJFI

Fakulta dopravní

Bakalářské obory (Bez přijímacích zkoušek)

  • DOS Dopravní systémy a technika - pouze prezenční forma studia
  • LED Letecká doprava - pouze kombinovaná forma studia
  • LOG Logistika a řízení dopravních procesů - prezenční i kombinovaná forma studia

Magisterský obor

  • LA Logistika a řízení dopravních procesů - pouze kombinovaná forma studia

Přihlášky do bakalářského i magisterského studia se přijímají do 31. 3. 2017, více na webu FD.

Zámecká Sýpka – Vzdělávací středisko s ubytováním

  • ubytování studentů FD a FJFI ČVUT na koleji
  • vzdělávací středisko (výuka, semináře, kurzy, konference)
  • ubytovací služby pro veřejnost (jen v případě volné kapacity)

Tel.: +420 412 513 481 (recepce)
Mobilní tel.: +420 773 793 405 (Ing. Jan Mejstřík - vedoucí)
e-mail: sypka@fd.cvut.cz