Den otevřených dveří

Zveme zájemce o studium na děčínském detašovaném pracovišti Českého vysokého učení technického v Praze i jejich rodiče na Den otevřených dveří. Prohlédněte si pracoviště a laboratoře, zúčastněte se programů obou zdejších fakult, které představují silné akademické a výzkumné základy ČVUT.

V pondělí 22. 1. 2024 od 9 do 15 hodin.

V budově Pohraniční 1, Děčín 1 vás čekají interaktivní expozice s výkladem, informace o studiu, krátké přednášky, exkurze, prohlídky pracovišť. Účastníci se také dozví více o přijímacím řízení na každé fakultě a vyslechnou si od čerstvých absolventů o jejich zkušenostech a o konkurenceschopnosti na pracovním trhu.

Nechce se vám čekat nebo se vám termín nehodí a chcete zjistit informace dříve? Jak to u nás vypadá se můžete podívat v reportáži natočené při DOD 2019. Dále si můžete prohlédnout krátká videa na našem YouTube kanálu, kde vám představujeme možnosti studia na pracovišti v Děčíně.

Příspěvky FJFI

Co vše je schováno v neuronových sítích?

Petr Kubera
Přednáška Petra Kubery Vás zasvětí do tajů neuronových sítí a rozpoznávání obrazu.

Zajímavé bakalářské práce studentů v Děčíně

Josef Nový
Prezentace vybraných prací děčínských studentů Katedry softwarového inženýrství FJFI ČVUT. Ukázky tvorby robotiky, programování a spolupráce s CERN.

Newtonův fraktál

Dana Majerová
Co mají společného list kapradiny, větve stromu a květák? Odpověď se dozvíte v příspěvku "Newtonův fraktál" od Dany Majerové. Seznámíte se se zajímavým světem fraktálů - sobě podobných geometrických útvarů, které se dají vykreslit i na počítači, a to s využitím různých postupů. Newtonův fraktál patří do skupiny fraktálů generovaných pomocí time-escaped algoritmů (TEA), jejímiž nejznámějšími zástupci jsou Mandelbrotova množina a Juliovy množiny. Newtonův fraktál spojuje několik oblastí matematiky, přičemž nejdůležitější při jeho konstrukci je využití Newtonovy metody tečen (jejímž cílem je hledání kořenů rovnice x3-1=0).

Matematika v informatice

Petr Kubera
Přednáška Petra Kubery vysvětluje, proč je matematika pro programátora důležitá a jak mu pomáhá psát lepší (=efektivnější) kód.

Příspěvky FD

Možnosti studia na FD v Děčíně

ČVUT FD
Možnosti studia na FD v Děčíně

Crash testy na FD ČVUT

ČVUT FD
Pro výzkum integrované bezpečnosti vozidel jsou na fakultě prováděny série dynamických zkoušek. Nejčastějším typem je střet osobního automobilu s chodcem, cyklistou nebo pevnou překážkou. Zajímavými výstupy z crash testů jsou 3D záznamy, nebo porovnání průběhů měřených veličin z figuríny s biomechanickými limity dospělých a dětí.
Pro realizaci testů mají studenti k dispozici profesionální Hi-Tech zázemí na Ústavu soudního znalectví v dopravě K622.

Interaktivní vozidlový simulátor

ČVUT FD
Jedná se o laboratoř s modulárním vozidlovým simulátorem, pohybujícím se pomocí elektromotorů v šesti směrech. Tento pohyb zajištují vysoce výkonné počítače plošiny, simulující fyziku a vykreslující obraz virtuální reality. Technika je využívána v rámci speciálního centra pro simulaci a vizualizaci na děčínském pracovišti FD ČVUT.
Studenti fakulty mají tedy k dispozici špičkovou technologii pro návrh a kompletní realizaci experimentů z oblasti výzkumu chování řidičů, HMI (Human-Machine Interaction), ergonomie zařízení ve vozidlech nebo chování v kritických situacích. Lze inovovat i např. bezpečnostní prvky infrastruktury a mnohé další.

Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS)

ČVUT FD
Fakulta Dopravní je partnerem v inovativním projektu C-Roads, jehož cílem je ověření funkce inteligentních dopravních systémů na silnicích a železničních přejezdech v ČR. Implementací technologií přímé komunikace mezi vozidly či vozidly a dopravní infrastrukturou dochází např. k ochraně zdraví a osob, zvýšení plynulosti dopravy a snížení nehodovosti. Důsledně je tedy zvyšována bezpečnost silničního provozu.
Mezinárodní přesah projektu např. v harmonizaci zavádění C-ITS systémů v Evropě je jednou z mnoha přidaných hodnot pro aktivně zapojené studenty.

Studentská práce - Laboratoř pro simulace a vizualizace FD

ČVUT FD
Ukázka studentské práce z Laboratoře simulace a vizualizace FD
Ukázka představuje simulaci reálných dopravních situací. Tato ukázka je z práce se SW nástrojem PTV Vissim v rámci předmětů jako Dopravní průzkumy a modelování nebo Měřicí metody a technika v dopravě a samozřejmě také ve studentském projektu Simulace a vizualizace v dopravě.

Agisoft - ukázka studentské práce

ČVUT FD
Ukázka studentské práce z Laboratoře simulace a vizualizace FD
Tato ukázka je z práce se SW nástrojem Agisoft a představuje využití fotogrammetrie k modelování 3D objektů. Studenti takto pracují se SW nástroji v rámci předmětů jako Dopravní průzkumy a modelování nebo Měřicí metody a technika v dopravě a samozřejmě také ve studentském projektu Simulace a vizualizace v dopravě.

Agisoft propustek - ukázka studentské práce

ČVUT FD
Ukázka studentské práce z Laboratoře simulace a vizualizace FD
Tato ukázka je z práce se SW nástrojem Agisoft a představuje využití fotogrammetrie k modelování 3D objektů. Studenti takto pracují se SW nástroji v rámci předmětů jako Dopravní průzkumy a modelování nebo Měřicí metody a technika v dopravě a samozřejmě také ve studentském projektu Simulace a vizualizace v dopravě.
Naposledy upraveno 19. prosince 2023