Přihlášky do prezenčního bakalářského studia a do kombinovaného bakalářského studia oboru Letecká doprava (LED) se přijímají do 31. 3. 2020.
Přihlášky do kombinovaného bakalářského (LOG) a kombinovaného navazujícího magisterského programu Logistika a řízení dopravních procesů (LA) na ak. rok 2020/2021 se začnou přijímat od května 2020.

Fakulta dopravní - pracoviště Děčín

Máte dotazy?

Georg Černěcký
Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín

Pracoviště Děčín je pracovištěm pro zajištění technicko-provozních podmínek realizace studijního programu "Technika a technologie v dopravě a spojích" uskutečňovaného na tomto pracovišti v souladu s akreditací udělenou ČVUT FD v oboru "Dopravní systémy a technika" ve studiu prezenčním, v oboru "Logistika a řízení dopravních procesů" v prezenčním i kombinovaném studiu a v oboru "Letecká doprava" ve studiu kombinovaném.

Pracoviště Děčín zajišťuje další činnosti v oblasti Celoživotního vzdělávání, řešení externích projektů, grantů a doplňkové činnosti realizovaných ČVUT FD. Pracoviště Děčín spolupracuje v rámci své činnosti s řadou odborníků významných severočeských podniků a organizací. Pro širokou veřejnost je pak určeno Celoživotního vzdělávání, které nabízí podnikům, organizacím, skupinám i jednotlivcům specializované programy, včetně rekvalifikačních.

Přijímací řízení

Fakulta dopravní ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2020 - 2021. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování najdete na samostatné stránce webu fakulty dopravní věnované přímo přijímacímu řízení.

Naposledy upraveno 22. února 2020