O fakultě

Máte dotazy?

Dana Landovská
Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská je jednou z osmi fakult ČVUT v Praze. Na pracovišti v Děčíně působí dlouhodobě Katedra softwarového inženýrství, která zde zajišťuje výuku bakalářského stupně programu Aplikace informatiky v přírodních vědách (AIPV).

Přijímací řízení

Přihlášky pro II. kolo do 30. 8. 2024

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2024 - 2025. Přijímací zkouška do bakalářského studia bude při splnění podmínek stanovených ve směrnici prominuta. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení.

Naposledy upraveno 7. května 2024