Univerzita třetího věku

Kontakt

PhDr. Stanislava Holíková
oraganizace U3V
Fakulta dopravní ČVUT

Kurzy U3V jsou určeny pro seniory se statusem důchodce, kteří nejsou ekonomicky aktivní, a je jim 60 let a více. Každému kurzu jsou věnovány 2 vyučovací hodiny týdně. S konkrétními rozvrhy jednotlivých kurzů budou účastníci seznámeni před jejich zahájením. Poplatek za semestr a kurz činí 500 Kč. Zájemci se mohou začít hlásit ihned prostřednictvím uvedených kontaktů.

Nabídka dalšího vzdělávání lidí v postproduktivním věku je zaměřena na rozšiřování znalostí i možnost seberealizace v oblasti společenských a přírodních oborů, kultury, vědy a techniky. Ke studiu na univerzitě třetího věku se mohou přihlásit lidé, kteří nikdy vysokou školu nestudovali, i absolventi, kteří chtějí pokračovat v dalším rozvoji.

Podstatou univerzity třetího věku je:

 • přihlásit se může každý (přednost mají ti, kterým byl přiznán nárok na starobní důchod)
 • platí se zápisné (řádově stovky korun za semestr)
 • požadavkem je dokončené středoškolské vzdělání (v některých případech stačí základní škola)
 • absolvent nezíská klasický akademický titul, ale osvědčení o absolvování konkrétního kurzu

Univerzita třetího věku má také výrazný socializační dopad. Slouží jako smysluplná výplň volného času seniorů. Lidé toužící po dalším vzdělávání se na kurzech setkávají se svými vrstevníky, se kterými mohou sdílet nové poznatky, zkušenosti a zážitky.

„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý.“
— Henry Ford americký průmyslník 1863 - 1947

Nabídka pro seniory, kteří chtějí být aktivní.

Informace pro letní semestr 2022/2023
Letní semestr začíná od 20. února 2023 a končí 28. května, nabízíme nový kurz "Trestní právo" pod vedením JUDr. Ladislava Syrového nabídne pohled do oblasti, s níž se naštěstí osobně setkávají jen někteří lidé.
Pro velký zájem nabízíme opět kurz „Thunové na Děčínsku“ pod vedením zdejšího významného historika PhDr. Františka Šumana, neboť pojmy Thunové a Děčínsko k sobě patří po staletí.
Pokračuje kurz „Historie a architektura Děčínska II“, který vede odbornice na památky Mgr. Alena Sellnerová a jehož součástí jsou nejen přednášky, ale také prohlídky historických lokalit a budov. Hlásit se mohou i ti, kteří předchozí kurz nenavštěvovali, protože každý kurz má specifický obsah.
Pražský odborník doc. Ing. Jaroslav Opava, CSc. připravil kurz „Vysoké rychlosti“, který je zaměřen na vývoj vysokorychlostních vlaků.

Děčínské pracoviště Fakulty dopravní ČVUT v Praze také opět otevírá kurz „Základy práce s PC pro začátečníky“, který mohou navštěvovat zájemci, kteří skutečně neměli dosud žádnou nebo jen velmi malou zkušenost s touto aktivitou. Jedinou podmínkou je, aby doma měli PC nebo notebook, aby mohli pravidelně cvičit nové dovednosti. V nabídce budou také již zavedené kurzy „Základy práce s PC pro pokročilé“, lektorka Jitka Mašková, „Angličtina pro mírně pokročilé“, který vede Mgr. Vlasta Nádvorníková a Ing. Miluše Kvízová a „Němčina pro mírně pokročilé“ pod vedením Mgr. Kateřiny Krýslové Minden.

Původně plánovaný kurz „Psychologie pro život“ pod vedením PhDr. Jiřího Krále, jsme přesunuli do zimního semestru z důvodu nesouladu časových možností rozvrhu a potřeb lektora.

Přehled kurzů

 • Trestní právo - JUDr. Ladislav Syrový
 • Thunové na Děčínsku - PhDr. František Šuman
 • Historie a architektura Děčínska - II - Mgr. Alena Sellnerová
 • Vysoké rychlosti - doc. Ing. Jaroslav Opava, CSc.
 • Základy práce s PC pro začátečníky - Jitka Mašková
 • Základy práce s PC pro pokročilé - Jitka Mašková
 • Anglický jazyk pro mírně pokročilé - Mgr. Vlasta Nádvorníková a Ing. Miluše Kvízová
 • Německý jazyk pro mírně pokročilé - Mgr. Kateřina Krýslová Minden
Naposledy upraveno 6. února 2023