Očkovací centrum pro Děčín

Provozní doba
Po - Ne 8:00 - 16:00
Parkování
Kontakt

Provoz nového centra v budově ČVUT v Děčíně bude zahájen 12. dubna a bude mít zpočátku kapacitu srovnatelnou se stávajícím očkovacím místem v nemocnici (200 osob denně). Dle dostupnosti vakcín bude kapacita navýšena minimálně na 500 osob denně. Očkovací centrum bude v provozu sedm dní v týdnu. Konkrétní provozní informace, včetně otevírácí doby a kontaktů budou zveřejněny se spuštěním provozu.

Přístup do očkovacího centra pouze zadním vchodem ze Zámeckého náměstí. Hlavním vchodem není možné do centra přijít ani odejít.

Pro parkování bude vyčleněna ul. Fügnerova v úseku od ul. 2. polské armády po začátek ulice U Plovárny. Řidiče prosíme o kázeň a shovívavost. Respektujte prosím dopravní značení. Pro cestující MAD je v blízkosti zastávka Myslbekova.

Informace pro očkované proti COVID-19

Očkování je jedním z nejúčinnějších prostředků k omezení vzniku a šíření nákazy v populaci. V minulosti se díky rozsáhlým očkovacím kampaním podařilo řadu infekčních onemocnění významně potlačit nebo zcela zlikvidovat (např. pravé neštovice, přenosná dětská obrna). To by bylo možné i v případě onemocnění COVID-19. Čím vyšší je procento očkované populace, tím nižší je počet osob, které se mohou nakazit a onemocnění šířit dál. Očkování je aktuálně nejvhodnější možností, jak současnou epidemii onemocnění COVID-19 zastavit a vrátit se k běžnému životu před pandemií bez plošných opatření. Očkováním proti onemocnění COVID-19 totiž ochráníte před nákazou nejen sebe, svoji rodinu, ale i své okolí.

Jak se chovat na očkovacím místě?

 • Dodržujte pokyny personálu.
 • Po celou dobu pobytu na očkovacím místě mějte zakrytá ústa a nos (rouška, respirátor).
 • Kdykoli je to možné, dezinfikujte si ruce.
 • Při dotazování zdravotníka na Váš zdravotní stav odpovídejte pravdivě.

Jak očkování probíhá?

 • Před samotným očkováním budete vyšetřeni zdravotníkem, který Vám položí pár otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu a případných alergií.
 • Očkování se aplikuje do svalu v oblasti ramene.
 • Po očkování musíte 15 minut počkat v čekárně pro případ, že by se Vám udělalo nevolno.
 • Pokud se Vám ještě na očkovacím místě udělá nevolno, informujte okamžitě personál.
 • Je potřeba podstoupit druhou dávku očkování, aby Vaše ochrana byla co nejvyšší. Informace jsou k dispozici na Vaší kartičce o očkování.

Co mám dělat po očkování?

 • V den očkování i následující den je vhodné dodržovat klidový režim.
 • Po první dávce ještě není Vaše ochrana dostatečná a můžete se stále nakazit. Dodržujte proto všechna opatření k zabránění Vaši nákazy (roušky, rozestupy, pravidelné mytí a dezinfekce rukou).
 • Na druhou dávku očkování se dostavte v den i přesný čas, který Vám byl přidělen.

Jaké jsou nežádoucí reakce po očkování?

 • Po očkování se u Vás může projevit bolest, zarudnutí nebo otok v místě injekce, únava, bolest hlavy, bolest svalů či kloubů a méně často i zvětšení mízních uzlin, nevolnost, třesavka, zvýšená teplota nebo zimnice. Příznaky obvykle do několika dní samy odezní bez nutnosti léčby.
 • Tyto reakce jsou však zcela běžné a mohou se vyskytovat i po jiných očkováních. Závažné reakce po očkování jsou velmi vzácné.
 • Je důležité si uvědomit, že tyto dočasné reakce sice mohou být nepříjemné, avšak samotná nemoc COVID-19 může Vaše zdraví významně poškodit a to nejenom případným závažným průběhem, ale i možnými dlouhodobými následky.
 • V případě, že zmíněné příznaky přetrvávají déle jak tři dny, dochází k jejich zhoršení či se projeví jiné příznaky, kontaktujte svého praktického lékaře a informujte ho o své situaci.

(Zdroj: www.kzcr.eu/cz/dc/)

Budova ČVUT - zadní vchod Mapa - parkovaní - vchod Plán očkovacího centra. Celým procesem Vás provede vyškolený personál. Průchod sálem je jednosměrný s odděleným vstupem a výstupem. Proto není možné využít hlavním vchod. Pohled na očkovací místo. Po aplikaci vakcíny je nutné vyčkat 30 minut pod dohledem lékaře. Pro očkované klienty jsou proto k dispozici místa k sezení.

Naposledy upraveno 9. dubna 2021