Při příležitosti oslav založení děčínského pracoviště ČVUT Vás zveme na mimořádnou akci ve dnech 14. - 16. října, kde Vám představíme výuku, vědu a výzkum probíhající na všech součástech FJFI a FD ČVUT.

Na velkém sále v naší budově můžete navštívit interaktivní výstavu věnovanou oběma fakultám. Cestu k nám můžete zahájit už na Masarykově náměstí v Děčíně, kde bude umístěna část expozic. Ti odvážnější si pak cestu z náměstí k budově mohou zpestřit jízdou na elektrokole či koloběžce.

Na malém sále se můžete zúčastnit krátkých přednášek, které populární formou představí některá témata z našich oborů.

Výstava i přednášky jsou přístupné jak pro širokou veřejnost, tak pro organizované skupiny ze středních i základních škol. Pro hladký průběh přednášek prosíme větší skupiny, aby využily náš rezervační systém.

V programu přednášek si mohou učitelé vybrat téma, které vhodně doplní jejich výuku. Návaznost na konkrétní předměty je uvedena na konci anotace přednášky.

Tým pracovníků ČVUT Děčín