Logo ČVUT

České vysoké učení technické v Praze
pracoviště Děčín

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Obor Aplikace softwarového inženýrství

Studium oboru Aplikace softwarového inženýrství je založeno na propojení informatiky, klasických a moderních partií matematiky a ekonomie a vede absolventy k použití informačních technologií v přírodovědné, ekonomické a inženýrské praxi s použitím moderní výpočetní techniky.

Přihlášky do bakalářského studia se přijímají do 13. 9. 2016. více na webu FJFI

Fakulta dopravní

Bakalářské obory (Bez přijímacích zkoušek)

  • DOS Dopravní systémy a technika - pouze prezenční forma studia
  • LED Letecká doprava - pouze kombinovaná forma studia
  • LOG Logistika a řízení dopravních procesů - prezenční i kombinovaná forma studia

Magisterské obory (NOVÉ)

  • LA Logistika a řízení dopravních procesů - pouze kombinovaná forma studia

Přihlášky do bakalářského studia se přijímají do 12. 8. 2016.

Zámecká Sýpka – Vzdělávací středisko s ubytováním

  • ubytování studentů FD a FJFI ČVUT na koleji
  • vzdělávací středisko (výuka, semináře, kurzy, konference)
  • ubytovací služby pro veřejnost (jen v případě volné kapacity)

Tel.: +420 412 513 481 (recepce)
Mobilní tel.: +420 739 578 208 (p. Jan Holík - vedoucí)
e-mail: sypka@fd.cvut.cz